Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Bu akşam programımıza, vatanımızı korumak için kendi rahatından vazgeçerek, çok zor şartlar altında vazîfe yapan asker ağabeylerimiz için duâ ederek başladık.

Meğer, her parçası mukaddes bir emânet olan vatan toprağımızda hür bir şekilde yaşayabilmek, ne de büyük bir nîmetmiş. Bizler vatanımızı, milletimizi, ecdâdımızı çok sevmeli, bunlar için gerektiğinde canımızı, malımızı fedâ edebilmeliymişiz. Sâdece kendi derdi ve menfaati için yaşayan kimseler olmamalıymışız.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem, “Vatan sevgisi îmândandır. (Acluni, Keşfu’l-Hafa, 1/345, No: 1102)” buyurmuşlar. Zâten ancak, îmânı kuvvetli olan kimseler vatanı için cesurca fedâkârlık ve cefâkârlık yapabilirmiş.

Târihimizde kahramanlıklarını bildiğimiz yiğitler, her şeylerinden vazgeçerek nice başarılara imzâ atmışlar. Meselâ Fatih Sultan Mehmet, sabaha kadar uyumaz, fetih için plânlar yaparmış. Bin bir çile ve meşakkatin ardından, İstanbul’un fethini gerçekleştirmiş. Sonra, “İstanbul’u fetheden kumandan ne güzel kumandan, O’nu fetheden asker ne güzel asker!” buyuran Sevgili Peygamberimiz’in müjdesine nâil olmuş.

Selâhattin Eyyûbî de Kudüs’ü alabilmek için gece-gündüz düşünmüş, fetih gerçekleşsin diye bütün gücünü ortaya koymuş. Hattâ demiş ki:” Kudüs işgâl altındayken nasıl olur da bir Müslüman gülebilir, nasıl rahat rahat yiyip içebilir, uyuyabilir?! Böyle bir şey mümkün mü?!”

İşte şu an, evlerimizde rahat rahat oturabiliyor, yataklarımızda huzurla uyuyabiliyor, sokaklarımızda rahatça dolaşabiliyor, parklarımızda neş’eyle oynayabiliyorsak; bunların hepsini kahraman ecdâdımıza borçluymuşuz. Onları dâimâ hatırlamalı, ruhlarına Fâtihâlar yollamalıymışız.

Tabii, sâdece bunları yapmakla vazîfemiz sona ermezmiş. Kendimizi dâimâ yetiştirmeli, geliştirmeli, dünyâdaki diğer Müslüman kardeşlerimizin ferahlaması için gayret göstermeliymişiz.

Meğer, son nefese kadar öğrenmeye ve unutmamak için tekrarlamaya muhtaçmışız. Dünyâya geliş gâyemizi bilebilmek, zararlı olanları terk edip faydalı olanları seçebilmek için ilme ihtiyâcımız varmış.

“Rabb’imiz! Bize Kur’ân ve sünnet çerçevesi içinde yaşamayı, fayda veren ilimlerle donanmayı ve kuvvetli bir îmâna sâhip olmayı nasîp eyle!” diye niyazda bulunarak, programımıza son verdik. Yarın gerçekleşecek olan “Alında Ter” isimli Gülberenk Eğitici Çocuk Programı’nın haberi ile sevindik. Sonra da büyük bir coşkuyla, uyumadan önceki vazîfelerimizin başına geçtik. Pazartesi günü tekrar buluşabilmek ümîdi ve duâsı ile özlerimize sefer ettik.

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com internet sitesindeki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Hatîce SAĞLAM
02.07.2021, ADANAYorum Yap