Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Bu akşam da Uykudan Önce’de sevinçle ve şükürle bir aradaydık. Programımıza “Bizim Köy Şarkısı”nı dinleyerek başladık. Sözlerinden bir kısmı şöyleydi:

“Bizim köye gider iken gördüm bir vak vak!
O ördek pek dindar idi, diyordu El-Hakk!
Dedi zannediyorlar ki biz vak vak deriz,
Bilmiyorlar hep Rabb’imizi zikrederiz.

Bizim köye gider iken gördüm bir vırrak!
O kurbağa pek dindardı, dedi Er-Rezzak!
Dedi zannediyorlar ki biz vırrak deriz,
Bilmiyorlar hep Rabb’imizi zikrederiz.”

Meğer hayvanlar, çıkardıkları seslerle Rabb’imizi zikredermiş. Bunun idrâkinde olup onları gönül kulağımızla dinlemeli ve tefekkür etmeliymişiz.

Duyduk ki bâzı insanlar kuşları kafese, kedileri eve hapsederlermiş. Hâl bu ki hem sevdiğini söyleyip hem de onların özgürlüğünü kısıtlamak, çok büyük bir çelişkiymiş. Eğer hayvanları seviyorsak, onların ihtiyaçlarını tabî ortamında gidermeliymişiz.

Evimizde çiçek besliyorsak, onların da ihtiyaçlarını bilmemiz çok mühimmiş. Meselâ kaktüs, çok su istemeyen bir bitkiymiş. Onu çok sularsak çürümesine sebep olabilirmişiz. Begonya güneşte kalırsa yaprakları yanarmış. İşte bu sebeple her bir çiçeğe, ihtiyâcına göre bakım yapmamız gerekirmiş.

Anlayacağınız, çevremizdeki canlılara karşı duyarlı olmalı, hepsinin Rabb’imizi zikrettiğini hatırımızda tutmalıymışız. Üstelik, sürekli muhâtap olduğumuz canlıları iyi tanımalıymışız. Aksi takdirde faydadan çok zararımız dokunabilirmiş.

Gül seven bir arkadaşımıza papatya götürmeye veyâ karnı aç olan birine kıyâfet almaya kalkışırsak, bu, hiç de yerinde bir davranış olmaz, makbûl bir iyilik sayılmazmış. Seven sevdiğinin ihtiyaçlarını, isteklerini ön plânda tutmalı ve sevdiğine karşı bencil davranmamalıymış.

Biz mü’minler, birbirimizi Allah için sevmeliymişiz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem, “Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de îmân etmiş olmazsınız.” (Müslim, Îmân 93-94) buyurarak, bize sevginin ehemmiyetini ne de güzel vurgulamış.

Allâh’ı seven herkes Peygamber’e uyar, Peygamber’e uyan herkes de Allâh’ı severmiş. “Rabb’imiz bize rızâsını kazandıracak sevgiler edinmeyi, Sevgili Peygamberimiz’in yolundan gidebilmeyi nasîp etsin!” diye duâ edip “Âmîn!” dedik ve ardından hep birlikte “Sevgi Şarkısı”nı dinledik.

Sonra dişlerimizi misvaklayıp saçlarımızı taradık. Abdestimizi alıp yatsı namazımızı kıldık. Felâk, Nâs ve İhlâs Sûreleri’ni okuduk. Sağımıza dönüp uyuduk.

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com internet sitesindeki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Hatîce SAĞLAM
28.06.2021, ADANAYorum Yap