Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, Uykudan Önce’ye büyük bir coşkuyla devâm ediyoruz!

Bu akşam, rengârenk iplerin kombine edilmesiyle oluşturulan şeritleri ve onlarla üretilen dekoratif çiçekli eşyâları, hayranlıkla inceledik! Para vermeden, hazır almadan eldeki mâlzemelerin otantik birer sanat hârikasına dönüştürüldüğünü, hayretle müşâhede ettik!

Artık iplerin, küçük büyük demeden sabırla örülmesi ve kullanıma hazır materyaller hâline getirilmesi, bizlere her hâlükârda çözüm üreten Müslümanlar olmamız gerektiği hakîkatini hatırlattı!

Aklımıza, Asr-ı Saadet’teki zorlu Tebük Seferi geldi. Meğer, sahâbîlerden bâzıları hiçbir engelleri yokken, mâzeret üreterek savaşa katılmamışlar.

İlâhî emirlere riâyet husûsunda büyük bir rikkat sâhibi olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem, bu duruma çok üzülmüş, onlardan selâmı kesmiş ve elli gün boyunca vahy-i ilâhînin gelmesini beklemiş. Sonra o sahâbîler, hâllerinden pişmân olup gözyaşlarıyla tevbe etmişler. Nihâyet Rabb’imizden, affa mazhâr olduklarına dâir işâret gelmiş ve Peygamberimiz, onları sevgiyle müjdelemiş!

Allâh’ımız, biz kullarına verdiği aklı ve kuvveti, O’nun rızâsı yolundaki hayırlı işlerde değerlendirmemizi istermiş. Şuurlu bir mü’min ise dâimâ yaratıcısını zikreder, çalışır, dinlenir ve şükreder imiş.

Öğrendiğimiz bu değerli bilgilerin ardından, yeni bir günde güzel faaliyetlere “Bismillah!” diyebilmek üzere dinlenmeye çekildik!

Eğer sizler de programımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilirsiniz! Detaylı bilgi ve kayıt için hemen 0542 808 82 58 numaralı telefonu arayınız!

05.02.2021Yorum

  1. Emine AKYASAN dedi ki:

    Hârika fikirler veren bir programdı. Görseller çok hoştu, hayranlıkla tâkip ettik. İlmek ilmek emek, güzellik vardı…?⚘

Yorum Yap