Kıymetli Ziyâretçilerimiz;

Uykudan Önce’de bu akşam, şu çok mühim iki kelime üzerinde derin derin tefekkür ettik: “Hak” ve “Lûtuf!”?

Hak; bir emek karşılığında kazanılan, demekmiş. Meselâ; manava gidip iki lira olan bir elmayı, parasını vererek aldığımızda, bedelini ödediğimiz için elma bizim hakkımız olurmuş.
Bu durumda, iki liramız olduğu ve elmayı alabildiğimiz için Rabb’imize şükretmeliymişiz.☺️

Şâyet paramız olmadığı için elma alamadıysak üzgün, kızgın ya da kederli olmaya gerek yokmuş.?
Bizler, imkânımız varsa şükretmeli, yoksa hamd etmeli; her iki durumda da Allâh’ımızdan râzı olmalıymışız!☺️

Lûtuf; fazladan iyilik demekmiş. Meselâ iki liramız olmadığı hâlde manav ağabey bize elma verirse bu, lûtuf olurmuş.? Fakat insanlar bize lûtfetmek mecbûriyetinde değilmiş! Hiç kimseyi bizim için fazladan iyilikler yapmaya zorlayamazmışız!?

Sonra düşündük de parasını verip aldığımız; fakat sonra düşürüp kaybettiğimiz bir elmayı, günler sonra gidip manavdan tekrar istesek bu ona haksızlık etmek olurmuş!?

Bize, bedelini ödemediğimiz bir elmayı vermedi, yani lûtfetmedi diye üzülüp manava kızarsak, bu çok mânâsız olurmuş.

İnsan kendi hatâsını omuzlamayı bilmeliymiş. İhmâl ya da yanlışından dolayı yaşadığı mahrûmiyeti başkalarına mâl etmemeliymiş.?

Yüceler yücesi Rabb’imiz, namaz kılıp oruç tutanların, anne babasına iyilik edenlerin, yaşlılara hürmet gösterenlerin, sünnetleri yaşayarak hayâtı güzelleştirenlerin, takdîrinden râzı ve hoşnut olanların cenneti hak edeceğini bildirmiş!

Fakat bir kişi ibâdetlerini ihmâl edip, dînimizin emir ve yasaklarına uymadığı hâlde cenneti hak ettiğini iddiâ edemezmiş.Bizler hatâmızı kabûl edip tevbe edersek, Allâh’ımız lûtfunu esirgemez, dilerse bizi affedermiş.?

Bunun gibi insan, kendisine lûtfedilmesini isterse, aczini ve kusûrunu bilip îtirâf ederek nâzik bir dille muhatabına ricâ etmeliymiş.☺️

Programımızın sonunda ellerimizi açtık ve: “Allâh’ım! Bizi hakkına râzı olabilen, hak edene hakkı teslîm edebilen, lûtfu hak edebilen ve lûtfa nâil olabilen kullarından eyle! Âmîn!” dedik.?

Eğer sizler de bu güzel programdan istifâde etmek isterseniz ücretsiz kayıt ve bilgi için hemen 0542 808 82 58 numaralı telefonu arayabilirsiniz!

Müellife: Merve Doğancı

 2 Yorum

  1. Işın Karasulu dedi ki:

    Rabbim ne güzel bir lûtuf!
    Bu program hiç bitmesin?

  2. Emine Akyasan dedi ki:

    Hak ve Lûtuf! Güzel ve düşündürücü bir mevzû. Programı dinleyince bu iki kavramı çoğu kez karıştırdığımızı farkettik. Lûtuf dediğimiz iyilikler bir süre sonra hak gibi algılanıyor. Birine yapılan sürekli iyilik, vazîfemizmiş gibi addediliyor. Nankörlükten kurtulmak için Hak ve Lûtfu çok iyi ayırt etmek gerekiyor…
    Gülberenk, ağuyu kendine, balı kardeşlerine lûtfediyor…⚘?

Yorum Yap