Author Archive

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği, bu ay bize Güneşli Program’ı sundu. Yine çok faydalı bilgiler öğrendiğimiz, güzel bir berâberlik oldu. Her zamanki gibi, evvelâ, yüceler yücesi Rabb’imizin kelâmı okundu. Şöyleydi: “Yüzlerinizi doğu ya da batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik; Allâh’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanan; malını sevdiği hâlde akrabasına, yetimlere,  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Bu ay, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği, Kurâbiyeli Program’ı hazırlamış. Bizler de koşa koşa geldik. Saat 13:00’ten önce gruptaki yerlerimizi alıp beklemeye geçtik! ☺️”Gülberenk başlıyooor!” mesajını görünce heyecanlanıp sevindik! ☺️ Hep berâber, şekillenmek kavramını tefekkür edip birbirinden kıymetli bilgiler öğrendik. Her zaman olduğu gibi, programımıza yüceler yücesi Rabb’imizin kelâmı ile başladık. Haşr Sûresi 24.  [ Read More ]

GÜLBERENK DEĞERLER EĞİTİMİ DERNEĞİ Başkanlığından; Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2024 Pazar günü saat 14:00’te Ali Kuşçu Mah. Yusuf Ziya Paşa Sok. No: 36 / A Fatih – İSTANBUL adresindeki dernek merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın 14.04.2024 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin hazırlamış olduğu Eğitici Çocuk Programları tüm samîmiyyetiyle ve heyecânıyla devâm ediyor! Bu ayki program başlığımız, “Sulu Program” idi. Hep birlikte suyu tefekkür ettik. Bilgilerimize yenilerini ekledik.😊 Her zaman olduğu gibi, yine yüceler yücesi Rabb’imizin kelâmı ile başladık.Fâtır Sûresi’nin 27. âyet i kerîmesine kulak kabarttık: Şöyleydi: “Görmez misin ki Allah  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Bu ay, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin hazırlamış olduğu Uçaklı Program’da bir aradaydık. Yine, yüceler yücesi Rabb’imizin güzeller güzeli kelâmı ile başladık. Bakara Sûresi, 148. âyet-i kerîme okundu; sevgiyle, edeple ve hürmetle dinledik. Şöyleydi: “Her milletin yöneldiği bir kıblesi vardır. Siz hep hayırlı işler yapmada birbirinizle yarışın!  Nerede olursanız olun, Allah hepinizi huzûrunda bir  [ Read More ]