Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı, Eğitimci & Yazar Neslihan Nur Türk, İlim Yayma Cemiyeti’nin dâvetiyle Konferans Programı için Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeydi.

“Kardeşlik ve Muhabbet” konulu konferansta; kardeşliği olumsuz etkileyen mânevî hastalıklardan ve bunların tedâvisinden bahsedildi. Kişinin kendisine yapılan kötülüğü affetmesi ve daha da ötesi, kendisine kötülük yapana duâ edebilecek kalbî kıvâma ulaşabilmesi için neler yapması gerektiği üzerinde duruldu. Güzel bakmanın ehemmiyeti anlatıldı.

Yaklaşık altı yüz kişinin katıldığı programda el ele tutuşularak bir kardeşlik halkası oluşturuldu, hissiyât akışı sağlandı.

Program esnâsında okunan, huzûra sevkeden ezân-ı Muhammedî dinlendi. Ve ezânı dinlemenin vâcip olduğuna değinildi.

Yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan program yaklaşık iki saat sürdü.

Programın organizasyonunda emeği geçen Yüksel Korkmaz Beyefendi ve Zeliha Korkmaz Hanımefendi’ye teşekkür eder, nice hayırlarda tekrar tekrar buluşmayı dileriz.

IMG_6979

IMG_6981

IMG_6982Yorum Yap