Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği, millî ve mânevî değerlerimizi yaralamak ve yok etmek maksatlı her türlü aktivitenin karşısındadır. Bu kapsamda geçen yıl, bütün Türkiye’nin hayret, ibret ve üzüntü ile seyretmek zorunda kaldığı ve eşcinsellerin “Onur Yürüyüşü” adını verdiği ahlâksız faaliyetin bir yenisi, 26 Haziran’da tekrarlanmak istenmektedir. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmak için Ramazan ayı içinde ya da dışında, bu ve benzeri faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi hakkındaki isteğinizi İstanbul Valiliği’ne bildirebilirsiniz.

Aşağıda bir dilekçe örneğini, fikir vermesi bakımından dikkatinize sunuyoruz:

 

İstanbul Valiliği’ne,

26 Haziran 2016 tarihinde İstanbul’da yapılması plânlanan, eşcinsellerin “Onur Yürüyüşü” adını verdikleri onursuz ve ahlâksız aktiviteye izin verilmesi, milletimizin kadınlarının, erkeklerinin ve çocuklarının karşı karşıya bırakıldığı ahlâkî dejenerasyonun desteklenmesi anlamına gelir. Böyle bir faaliyete izin verilmesi millî ve mânevî değerlerimizin değersizleştirilmesi demektir. Bu tarz bir yaklaşım, insânîyete ve İslâmîyete aykırı, üstelik hoşgörü ve hürriyetler alanında değerlendirilerek mâzur görülemeyecek kadar da yanlış ve zararlıdır. Çirkin ve değersiz faaliyetleriyle ahlâksızlığı yaymayı marifet zannetmiş olan kimselere, İstanbul Valiliği tarafından gerekli cevabın verilmesini ve bu yürüyüşe kesinlikle müsaade edilmemesi hakkında gereğinin yapılmasını önemle ve saygıyla arz ederiz.

 

TC. İstanbul Valiliği

Adres: Ankara Caddesi. 34110 Cağaloğlu -Fatih-İstanbul

Tel: 0212 455 59 00

Faks: 0212 512 20 86Yorum Yap