Kıymetli Üyelerimiz, 

Derneğin ilk genel kurul toplantısının 16.02.2014 Pazar günü, saat 13.00′ de  “Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:61 Fatih /İSTANBUL” adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi hâlinde 23.02.2014 târihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına; üyelere toplantının elektronik posta, telefon mesajı veya internet sayfası îlânıyla duyurulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

    

     Gündem :

     1) Açılış ve yoklama,

     2) Divan başkanlığı seçimi,

     3) Saygı duruşu ve istiklal marşı,

     4) Geçici Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

     5) Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,            

     6) Dilek, temenniler ve Kapanış

 

YÖNETİM KURULU 

 

 Yorum Yap