GÜLBERENK DEĞERLER EĞİTİMİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÎLÂNI

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2016 tarihinde saat 15:00’te “Atatürk Bulvarı Haseyad 1. Kısım No:60 Başakşehir –İstanbul” adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen günde toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 2 Nisan 2016 tarihinde saat 15:00’te, aynı adreste ve aynı gündemle yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Gündem maddeleri:

1)  Açılış ve yoklama,

2)  Divan başkanlığı seçimi,

3) Saygı duruşu ve istiklal marşı,

4) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,  (Tüzük, Madde: 9/5)

5) Dilek, temenniler ve KapanışYorum Yap