‘GENEL’ Kategorisi

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Bu ay, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin hazırlamış olduğu Uçaklı Program’da bir aradaydık. Yine, yüceler yücesi Rabb’imizin güzeller güzeli kelâmı ile başladık. Bakara Sûresi, 148. âyet-i kerîme okundu; sevgiyle, edeple ve hürmetle dinledik. Şöyleydi: “Her milletin yöneldiği bir kıblesi vardır. Siz hep hayırlı işler yapmada birbirinizle yarışın!  Nerede olursanız olun, Allah hepinizi huzûrunda bir  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin hazırlamış olduğu Eğitici Çocuk Programları, hız kesmeden, istikrarla devâm ediyor!😃 Bu ayki başlığımız “Şekilli Program” idi. Şekiller hakkında tefekkür ettik ve dosdoğru olmaktan bahsettik. Mevzûya geçmeden evvel, kardeşlerimizle hasbihâl edip hâlleştik. Gülberenk’in bize yaşatmış olduğu bu birliktelik için çok çok çok şükrettik!🥰🤲 Ardından, yüceler yücesi Rabb’imizin kelâmına kulak verdik.  [ Read More ]

“Bir gece, kendisine bâzı âyetlerimizi gösterelim diye,kulunu, Mescid-i Haram’dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, bütün eksikliklerden münezzehtir.O, hakîkaten, her şeyi işitmekte ve görmektedir.” Âyet-i Kerîme / İsrâ Sûresi -1 “Mescid-i Aksâ’ya gidin ve orada namaz kılın.Gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” Hadîs-i Şerîf / Ebû Dâvûd / Kitâbüssalât-14  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin hazırlamış olduğu programımızın bu ayki başlığı “Yıldızlı Program” idi. 🌟✨ Hep birlikte, rehberliğin önemi hakkında tefekkür ettik. Doğrusunu söylemek gerekirse, Filistinli kardeşlerimizin mâruz kaldığı zulmü düşününce, bugün programa bile katılmak istemedik. 🥺 Öğrendik ki… Devâm etmekte olan kötülükler karşısında canımızı sıkıp moralimizi bozarsak, umûdumuzu kaybedip yapmakta olduğumuz güzel işleri  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin hazırlamış olduğu Eğitici Çocuk Programları, çevrimiçi olarak istikrarlı bir şekilde devâm ediyor! Bu ayki başlığımız “Börekli Program” idi. Hep birlikte, emek vermek ve pişirmekle ilgili bilgiler öğrenip tefekkür ettik. Evvelâ; savaşların, haksızlıkların, zulümlerin olduğu dünyâda, huzur bulduğumuz Gülberenk’in varlığı için bir kez daha Allâh’a şükrettik! Şu günlerde, düşman karşısında  [ Read More ]