‘HABERLER’ Kategorisi

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk, her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da programlara bayram arası verdi. Her arada olduğu gibi bunda da berâberce bayramı tefekkür ettik. Meğer bayram demek, sevdiklerimizle buluşmak, âilemizle, komşularımızla, akrabâlarımızla görüşüp sevinç paylaşmakmış. Meğer dedelerimizin elini öpmek, ninelerimizin duâsını almak, varsa köyümüze gidip hasret gidermek demekmiş. Bayram günleri, yüceler yücesi Rabbimizin bize  [ Read More ]

Kudüs’ten birinci ve ikinci iftar soframızın fotoğrafları geldi. Mîrâsımız Derneği ile işbirliği içinde nasîp olan bu hayırda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, Rabbimizden kabûlünü ve tekrârını diliyoruz. 💐

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı, Mürebbiye (Eğitimci) & Müellife (Yazar) Neslihan Nur Türk, Atlas Eğitim Kurumları ve Seyyid Burhâneddin Hz. Hizmet Vakfı’nın dâvetiyle bir konferans programı için Kayseri’deydi. İslâm Kültüründe Annelik konulu konferansta; anneliğin önemi, annelik vasıfları, insan hayatında annenin yeri, İslâm’ın anneye verdiği kıymet vb. konular üzerinde duruldu. Programa vakıf gönüllüleri  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Zonguldak Gülberenk’te Nisan ayı pek güzeldi. “Emrin Olur!” başlıklı programda, nefis ve şeytan kötülüğü, Allah iyiliği emreder, dedik. Emir, tâlimat demekmiş. Anne baba çocuğuna, hoca talebesine, âmir işçisine, kumandan askerine, Peygamber de ümmetine emredebilirmiş. Eğer bunun tersi olmaya başlarsa, yani dünya tersine dönerse, huzur ve düzen kaybolurmuş. Buna da en çok şeytan sevinirmiş.  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, İzmir Gülberenk’te Nisan ayı pek güzeldi. “Emrin Olur!” başlıklı programda, nefis ve şeytan kötülüğü, Allah iyiliği emreder, dedik. Emir, tâlimat demekmiş. Anne baba çocuğuna, hoca talebesine, âmir işçisine, kumandan askerine, Peygamber de ümmetine emredebilirmiş. Eğer bunun tersi olmaya başlarsa, yani dünya tersine dönerse, huzur ve düzen kaybolurmuş. Buna da en çok şeytan sevinirmiş.  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı, Mürebbiye (Eğitimci) & Müellife (Yazar) Neslihan Nur Türk, Merve Doğancı ve Zinnure Yandı Hanımefendi’nin dâvetiyle bir konferans programı için Balıkesir’deydi. Evvelâ Gayret konulu konferansta; Mescid-i Aksâ’daki mevcut durumdan ve neler yapılabileceğinden bahsedildi. Geçici dünya hayatında kalıcı hayırlar bırakmak, el ele vererek kardeşliği yüceltmek üzerinde duruldu. Mehmet Âkif  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı, Mürebbiye (Eğitimci) & Müellife (Yazar) Neslihan Nur Türk, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin dâvetiyle tefekkür konseri programı için İstanbul’daydı. Programda aşk, ilâhi aşk, ölüm konuları başta olmak üzere birçok konuda tefekkür yapıldı, kıymetli eserler icrâ edildi. Lise’nin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan  [ Read More ]

Kıymetli Ziyâretçilerimiz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı, Mürebbiye (Eğitimci) & Müellife (Yazar) Neslihan Nur Türk, Mirasımız Derneği’nin dâvetiyle konferans programı için İstanbul’daydı. Mîrâsımız Derneği Fatih Genel Merkezi Hanımlar Komisyonu katında gerçekleştirilen programda; Kudüs dâvâmız husûsunda âlem-i İslâm’ın ahvâlinin ne olduğundan ve nasıl duyarlı olmamız gerektiğinden bahsedildi. İslâm şeriatine bağlılık ve dînî yaşantılardaki gevşeklik mevzûları  [ Read More ]