Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, ufkumuzu açan, gönlümüzü genişleten ve berâberlik şuurumuzu şevkle kamçılayan Satırdan Sadıra Dersler’e devâm ediyoruz.

Bu haftaki buluşmamızda yine derin derin düşündük, konuştuk, dertleştik ve hasbihâl ettik. “İnsan” mefhumu üzerinden tefekkür, tespit ve tavsiyelerde bulunduk.

Fark ettik ki insan, yorulur… Namaz kılarken, yemek yerken, uyurken, yürürken, otururken, düşünürken ve seviyorum diyenler tarafından bile tepe tepe kullanıldığını hissederken; hâsılı bedenen de zihnen de kalben de yorulur. Çünkü her şey gibi kuvvet de fânîdir. Dolayısıyla, insanın bîtap düşmesi tabii bir durumdur. Herkes kendine şunları sormalıdır: ‘Yorucu muyum, dinlendirici mi? Bunaltıcı mıyım, ferahlatıcı mı? Çevremdekilere yük mü oluyorum, yoksa onların yükünü mü alıyorum?’

Berâberce tespit ettik ki insanların büyük çoğunluğu, hayırlı bir faaliyeti sâdece seyretmekle yetinir. Ona dâhil olurlarsa, şahsî menfaatleri doğrultusunda hareket ederler. Kendilerini terbiye etmek için bile başkalarından fırsat ve ikram beklerler. Eğitime para harcamak fikrine, fazlasıyla uzaktırlar. Yemek, giyinmek, eşyâ almak için emek vermeyi, yorgunluğunu çekmedikleri işler için dedikodu etmeyi severler. Birbirlerine arka çıkmaz, destek olmaz, katkı sağlamazlar.

İşte bu sebeplerle, hedefleri doğrultusunda azimle hareket etmek mecbûriyetindekiler de kederlenirler ve yorulurlar. Tükenme noktasına geldiklerinde ise, nihâî hedefleri olan Allah rızâsını hatırlayıp tekrar dirilirler. Onlar harama yaklaşmadan, helâl ve temiz bir kazanç elde etmek için çalışırlar. Çâre aramaktan vazgeçmezler. Bunu yaparken de etrâfındakilere birlik, dayanışma ve kardeşlik şuurunu aşılamak isterler.

En nihâyet, “İmkânsızlıklar ve zorluklar birer imtihandır. O hâlde hiç kimsenin, âtıl insanlardan olup da gayret edenlerin şevkini kırmaya, bencilce davranıp yorgunluğa sebebiyet vermeye hakkı yoktur. Müslümanlar, birbirine zahmet değil rahmet; sözünün eri, yolunun yolcusu olmalıdırlar. Eğilip bükülmeden, dağılmadan ve parçalanmadan, kardeşçe yaşamayı öğrenmelidirler.” dedik.

Kâh hüzünlenerek gözyaşı döktüğümüz, kâh sevinerek coştuğumuz bir dersimize daha, haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak temennîsi ile son verdik.

Eğer sizler de birbirinden değerli programlarımızdan ve faaliyetlerimizden istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı

11.06.2021

BalıkesirYorum Yap