Muhterem Kamuoyu ve Kıymetli Yetkililer,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği öncülüğünde, toplam 41 sivil toplum kuruşulunun imzâsıyla yayınlanmış olan ve Mescîd i Aksâ hakkında şuur ve coşku uyandırmayı hedefleyen Mescîd i Aksâ Mağrur Gülümüz adlı çalışma, 15 Mart 2019 tarihinde yüklendiği Youtube Gülberenk Kanalı’ndan, 16 ay sonra 09.07.2020 tarihinde, topluluk kurallarına uymadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Ahlâksız bir görüntü içermediği ve hiçbir telif problemi de bulunmadığı hâlde, böyle bir karara mâruz bırakılan çalışma, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği İktisâdî İşletmesi tarafından yaptırılmış ve bütün dünya Müslümanlarına cân u gönülden hediye edilmişti. Hangi kurala aykırı olduğu ifâde edilmeyen karar bildirisine îtirâzımızı yaptık ve bu hatâlı davranışı düzeltmeleri gerektiğini bildirdik.

Gelecek cevap ne olursa olsun, bu vesîleyle şu gerçekleri hatırlatmak boynumuzun borcudur: Karşılaştığımız durum, sosyal medya mecrâlarında önceden beri alttan alta devam eden “Kendi zihniyetine uymayan yayınları engelleme ve kaldırma” yaklaşımının bir tezâhürü gibidir.

Ahlâksızlığın kol gezdiği, çocuk kanallarında bile nice zararlı içeriğin yayınlanmaya devam ettiği bu mecrâlar, toplumsal değerlerimizi yıpratmayı ve genel ahlâka zarar vermeyi sürdürürken, kendi dünya görüşüne ve inancına uymayan çalışmalara ambargo koymaktadır. Kitlelere hizmet sunduğunu iddia eden bu firmalar, fikir ve düşünce özgürlüğü iddiasıyla, nice çirkinliğin sunumuna zemin hazırlamakta, azıcık faydasına mukâbil nice zararın, nice yalanın, nice yanlışın yayılmasına ve bilgi kirliliğinin çoğalmasına hizmet eden birer şer odağı gibi davranmaktadır.

Bu vesîleyle, devletimizin yetkili mercîlerini, sosyal medya husûsunda, gerekli tedbirleri âcilen almaya ve ilgili kurumları, “Patron benim, kurallarıma (!) uymazsan seni yok ederim!” tarzındaki ukalâ tavırlarından vazgeçirecek düzenlemeleri bir an evvel yapmaya dâvet ediyoruz.

Birçok insanımıza ve hatta küçücük çocuklarımıza bile musallat olmuş zararlarıyla her yerde kol gezen ve tek kuruş vergi ödemeden ülkemizde patronluk taslayan bu müesseselere, hadleri bildirilmelidir.

Daha da güzeli, devlet yetkililerimiz, alternatif kaliteli çalışmalar yaparak saha oluşturmalı ve bizleri, gâvurun tarlasında çadır açmak zorunda kalmaktan, yani bu mecrâlarda kanal ve sayfa açarak hizmet etmeye çalışmaktan kurtarmalıdır.

Bütün dâvâ arkadaşlarımıza, tüm kamuoyuna ve kıymetli yetkililerimize saygıyla duyurulur.

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Neslihan Nur TÜRK
Eğitimci & Yazar

Mescid-i Aksâ / Mağrur Gülümüz6 Yorum

 1. Sabaa ruzgarı dedi ki:

  En az kâfir kadar kararlı ve çalışkan olmalıyız…
  Bu marş hepimizin, sâhip çıkacağız!

 2. Ayse Şekür dedi ki:

  İslâm nûrunu tamamlayacaktır. Ne mutlu bu yolda şanlı mücâdele verenlere. Allah sizlerden ebeden râzı olsun değerli Hocam.

 3. Vahide Akalın dedi ki:

  Neden rahatsız olduğu belli de biz şimdi ne kadar rahatız??? Verdiğiniz bu mücadelenin, gösterdiğiniz bu gayretin yanındayız. Bu ümmet-i Muhammedin gayreti ve mücâdelesi…

 4. Emine Akyasan dedi ki:

  Mesele çok güzel ifâde edilmiş. Hakîkatleri dile getiren bu yazının, hakkıyla anlaşılmasını diliyorum.
  Anlaşılmasını ve bir ân evvel gereğinin yapılmasını…⚘

 5. Sevil Fırat dedi ki:

  Bu kıymetli marş âdeta, Kudüs bizimdir, diye gür bir sesle haykırıyor elhamdülillah. Ümmetin sesi oluyor. Dinlediğinde, îmânı olanın coşku ve sevinci; îmânı olmayanın da küfrü ve nefreti artıyor zannımca. Âdeta berrak bir ayna gibi, herkes kendini seyrediyor. Rab’bim ,dâvâmıza sahip çıkmak için biz Müslümanlara basîret, firâset, güç kuvvet lütfetsin inşallah.? Bu Bizim Marşımız, onu asla bırakmayız!

 6. Asude Cam dedi ki:

  Genel sıkıntımızı çok güzel ifade ettiniz. Bir an önce kendi ortamlarımızda paylaşım yapabiliriz inşallah.

Yorum Yap