Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Uykudan Önce’ye bu akşam, “Gözlükte Numara Program Şarkısı”nı dinleyerek başladık! Sözlerinden bir kısmı şöyleydi:
“İnsanlar sanıyorlar ki sâdece iki gözümüz var.
Yanılıyor insanlar, bir de kalp gözümüz var.
Başta iki, kalpte bir; toplam üç gözümüz var.
Bu şarkıda onlara dâir birkaç sözümüz var.”

Hep birlikte düşündük de Allâh’ımız bizlere ne kadar çok nîmet vermiş. Yarattığı güzellikleri görebilmemiz için mûcizevî yapıdaki gözlerimiz misâl olmak üzere, daha nice ikramlarda bulunmuş.?

Yüceler yücesi Rabb’imiz kâinattaki eserlerini, kullarının hem baş ve kalp gözleri ile görmelerini hem de bu vesîleyle kendisine yaklaşmalarını arzu edermiş. Çünkü insan, dâimâ huzurlu ve mutlu olabilmek için O’na inanmaya, O’nu bulmaya muhtâç imiş. İşte böyle, Allâh’ımız kullarının hep iyiliğini istermiş.?

Bâzı gözler, sıhhatli olduğu hâlde göremez, yaratılan hiçbir şeyin hikmetini kavrayamaz imiş. Meselâ oduna baş gözüyle bakan bir kişi, onu sâdece cisim olarak algılarmış.

Oysa kalp gözüyle görenler için odun; küçücük tohumlardan ağaç gövdelerine, kocaman tomruklardan, başkaları ısınsın diye ateşe atılan yakıt parçalarına dönüşen, muhteşem bir mûcize imiş! Ayrıca, türlü işlemlerden geçerek mobilya, parke, kitap, kalem ve kâğıt hâline gelen, yanıp kül olduğunda ise temizleyici özelliği ortaya çıkan yaratılış hârikasıymış!?

Gülberenk Çocukları olarak bizler, odunlar üzerindeki tefekkürümüzden sonra kendimize şu suâlleri sorduk: “Acabâ ben çevreme bir odun kadar faydalı olabiliyor muyum? Bu dünyâda ne işe yarıyorum? Bana bakanlar ne hissediyor?”

Ardından, yarattıklarını hem baş hem de kalp gözümüzle görebilmemiz için Rabb’imize niyazda bulunduk. Cumâ akşamı tekrar buluşmak ümîdiyle yataklarımıza geçtik.☺️

Eğer sizler de bu güzel programdan istifâde etmek isterseniz, ücretsiz kayıt ve bilgi için hemen 05428088258 numaralı telefonu arayabilirsiniz.?

Müellife: Merve DoğancıYorum

  1. Sevil Fırat dedi ki:

    Allah, ? gözü ile görmek nasip etsin cümlemize.

Yorum Yap