Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Uykudan Önce Programı’na bu akşam, üç büyük mescidimizi hatırlayarak başladık. Mekke’deki Mescîd-i Haram, Medîne’deki Mescîd-i Nebevî ve Kudüs’teki Mescîd-İ Aksâ’yı, hasretle yâd ettik. Salgın hastalıktan dolayı o mübârek yerlere gidemeyişimize hüzünlendik. İçinde bulunduğumuz günlerden feraha çıkmak için hem kavlî hem fiilî duâda bulunmak gerekir, dedik.

Ardından, hayâtımızın en mühim fiillerinden biri olan, “Namaz” hakkında bilgiler öğrendik. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem mîrâca yükseltildiğinde, yüceler yücesi Rabb’imiz tarafından namaz ibâdeti hediye edilmiş ve o, günde beş vakit olmak üzere, Allâh’a îmandan sonra tüm Müslümanlara farz kılınan ilk ibâdetmiş.

Namaz; ilk vaktinde ve huşû içinde edâ edildiğinde bedenimize temizlik, vaktimize bereket, işlerimize kolaylık, kalplerimize ferahlık verirmiş. Ayrıca, bizi fahşâdan ve münkerden, yâni bütün kötülüklerden ve hayâsızlıklardan alıkoyarmış.*

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem bir hadîs-i şeriflerinde, “Namaz dînin direğidir, mü’minin nûrudur. (Câmi’us-Sağir)” buyurarak, bu ibâdetin ehemmiyetine dikkat çekmiş.

Ezan okunur okunmaz her işimizi bırakıp namaza koşmalı, Rabb’imizin huzûrunda olduğumuzun idrâki içinde secdeye kapanmalıymışız. Aklımızı ve kalbimizi dünyevî düşüncelerden uzaklaştırarak, okuduğumuz sûrelerin ve duâların mânâlarını tefekkür etmeliymişiz.

Yatsı ve sabah namazı vakitlerinde uyku ağır bassa dahî, sabrederek ve irâdeli olarak gözümüzü açık tutmalıymışız. Nitekim bir hadîs-i şeriflerinde Sevgili Peygamberimiz, “Münâfıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi. (Buhârî, Mevâkît 20)” buyurmuşlar.

Gülberenk Çocukları olarak bizler, beş vakit namazını vaktinde, mümkünse cemaatle huşû içinde kılabilen ve dosdoğru yaşayabilen bahtiyar kullardan olmalıymışız. Bunu başarabilmek için ise Mevlâ’mızdan yardım istemeli, O’na ilticâ etmeliymişiz.

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

*Ankebût Sûresi/45

Merve Doğancı
14.07.2021
Balıkesir

 Yorum Yap