Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, yeni hicrî yılda Uykudan Önce Programı’na sevgiyle, şükürle ve heyecanla devâm ediyoruz.

Öğrendik ki Müslümanlar için hicrî takvim ayrı bir ehemmiyete sâhipmiş. Dînî günler ve gecelerin vakti ile ibâdetler bu takvime göre belirlenirmiş. Başlangıcı ise Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem’in Mekke’den Medîne’ye hicret ettiği yıl imiş.

Hicret; birtakım sebeplerle bir yerden başka bir yere göç etmeye denirmiş. İslâm’ın ilk yıllarında Mekke müşrikleri, Müslümanların dînlerini yaşamalarına ve tebliğ etmelerine karşı çıkmışlar. Onlara baskı ve zulüm yapmaya başlamışlar. Gördükleri muâmeleler karşısında, îmân edenlerin Mekke’de yaşaması iyiden iyiye zorlaşmış. Bunun üzerine Medîne’ye hicret etmeye karar vermişler ve kâfileler hâlinde yola koyulmuşlar.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem de Hazreti Ebû Bekir radıyallâhu anh ile en son yola çıkmış. Bu durum, müşrikleri daha da öfkelendirmiş. Hicretlerini engellemek üzere onların peşlerine düşmüşler.

Haberi alan Allah Rasûlü, yol arkadaşı ile birlikte Sevr Mağarası’na saklanmış. Müşrikler mağaranın girişine kadar gelmişler; lâkin hiç bozulmayan örümcek ağı ile yanındaki kuş yuvasını gördüklerinde içeride kimsenin olamayacağına kanaat getirmişler ve oradan uzaklaşmışlar. Yüceler yücesi Rabb’imiz, hicret esnâsında sevgili Habîbi’ni örümcek ağı vesîlesiyle, düşmanların şerrinden muhâfaza etmiş.

Peygamberimiz, İslâm’ın yayılması için çok büyük fedâkârlıklarda bulunmuş. Doğup büyüdüğü yerden ayrılırken, şu hüzün dolu sözleri söylemiş: “Ey Mekke! Vallâhi sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı yerisin. Bana da en sevimli yerisin. Vallâhi eğer buradan çıkmaya mecbur bırakılmasaydım, çıkmazdım.” (İbn Mâce, Menâsik, 103, 3099)

Gülberenk Çocukları olarak bizler, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem’in nice sıkıntı, üzüntü ve zorluk ile yılmadan mücâdele ederek ümmetine bıraktığı İslâm dînine sâhip çıkmalıymışız. Kötülüklerden ve menfî yerlerden, iyiliklere ve hayırlı yerlere hicret etmeliymişiz. İki cihan sevincimize vesîle olacak kimselerle dostluk kurmalıymışız.

Yatmadan evvel dişlerimizi misvaklayıp saçlarımızı taramalı, İhlâs, Felak ve Nâs Sûreleri’ni okuduktan sonra sağımıza dönüp mışıl mışıl uyumalıymışız.

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
16.08.2021
Balıkesir

 Yorum Yap