Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Uykudan Önce’ye bu akşam, “Öfkene Hâkim Olmalısın!” isimli şarkıyı dinleyerek başladık. Sözlerinden bir kısmı şöyleydi:

“Öfke diken gibidir, esîri olanın canını yakar.
Öfke huysuz ve yaramaz, ardına düşeni yorar oyalar.
Olmalısın, olmalısın, öfkene hâkim olmalısın!
Olmalısın, olmalısın, huzurlu sâkin olmalısın!”

Meğer insan huzur, sevinç, ümit, heyecan, korku, hüzün, endişe ve kızgınlık gibi birbirinden farklı hisleri rûhunda barındıran bir varlıkmış.

Öfke de bu hislerden biriymiş ve engellenme, saldırıya uğrama gibi hâllerde ortaya çıkarak kötü netîcelere yol açabilen yoğun bir duygu imiş. Hiddetlenen insan, aklı başından giderek çevresine zarar verebilecek hâle gelirmiş. Bu hâldeki kimsenin aklı başından gider ve çevresine zarar verebilirmiş.

Yüceler yücesi Rabb’imiz bir imtihan olarak insanı, hayra da şerre de meyledebileceği şekilde yaratmış. Şuurlu bir mü’min, her iki yönünün de farkında olarak nefsinin tuzaklarına düşmemeli ve iyi yönlerini geliştirmeliymiş. Hislerini kontrol etmeyi, öfkesini de sevincini de gerektiği yerde kullanmayı bilmeliymiş.

Çiçek tohumu ekilen toprakta çiçek, diken tohumu ekilen toprakta diken bitermiş. İşte bunun gibi insan da gönlüne ekeceği duygu tohumlarına dikkat etmeli, kalp dengesini bozacak menfî hislerden ve aşırılıklardan, kendisini muhâfaza etmeliymiş.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem, mübârek hadîs-i şeriflerinde: “Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş, ancak suyla söndürülür. Öyle ise biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın. (Câmius-sağir / 2080)” buyurarak, bu husûsa dikkat çekmişler.

Müslümanlar, haklarını ve değerlerini müdâfaa etmeliler, îtidâllerini kaybetmeden lâyığına muhabbet, müstehakkına nefret göstermelilermiş. İslâm düşmanlarına karşı tâviz vermeden dik durmalılarmış. Hâsılı Allah için yaşanılan her duygu, mânâlı ve değerli imiş.

Programımızın sonunda, evdekilerle helâlleştik. Dişlerimizi misvaklayıp saçlarımızı taradık. Ardından İhlâs, Felâk ve Nâs Sûreleri’ni okuyup sağımıza döndük, güzelce uykuya daldık.

Eğer sizler de birlikteliklerimizden istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
20.08.2021
Balıkesir

 Yorum Yap