Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, Uykudan Önce’ye sevgiyle, neşeyle ve huzurla devâm ediyoruz! Bu akşamki programımıza, “Sevgi Şarkısı”nı dinleyerek başladık!

Meğer sevgi; bir varlığa karşı yakın alâka ve bağlılık göstermeye yönelten his imiş. Yüceler yücesi Rabb’imizin “Vedûd” esmâsının tecellîsiymiş ve biz kullarına çok büyük bir ikrâmıymış. Vedûd; çok seven, sevilen ve sevilmeye lâyık olan demekmiş.

Kâinat, muhabbet üzerine kuruluymuş ve yeryüzündeki tüm canlılar, hayatlarını sevgi hissinin enerjisi ile sürdürmekteymiş. Bunun en müşahhas misâli, annenin evlâdına olan düşkünlüğünde görülmekteymiş.

Hakîkaten bebeğini dünyâya getirdikten sonra anne şefkatle dolar ve yavrusunu en iyi şekilde korumaya başlarmış. Eğer annenin kalbi, bu kâ’bına varılmaz merhametle dolmasa, geceleri yavrusu ağlayıp huysuzlandığında dayanamaz, yürümeyi öğrenene kadar onu her yere kucağında taşıyamaz ve evlât yetiştirme mes’ûliyyetini omuzlayamazmış.

Allâh’ımız, hiçbir bedel ödememize gerek kalmadan, bizleri en güzel şekilde yaratmış ve farklı farklı hislerle donatmış. Sâdece bu bile O’nun ne kadar cömert ve lütûfkâr olduğunun en kuvvetli tezâhürlerinden imiş.

Mü’minler, sevdiklerini ancak Allah için sevmeliymiş. Menfaat için muhabbet ya da nefret duymak, aslâ doğru değilmiş. Bu hususta, Ebû Hüreyre radıyallâhu anh’den, Hz. Peygamber sâllallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu nakledilmiş:

“Adamın biri, bir başka köydeki (din) kardeşini ziyâret etmek için yola çıktı. Allah Teâlâ, adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir meleği vazîfelendirdi. Adam meleğin yanına gelince, melek:
– Nereye gidiyorsun? dedi. Adam:
– Şu köyde bir din kardeşim var, onu ziyârete gidiyorum, cevâbını verdi. Melek:
– O adamdan elde etmek istediğin bir menfaatin mi var? diye sordu. Adam:
– Yok hayır, ben onu sırf Allah rızâsı için seviyorum, onun için ziyâretine gidiyorum, diye cevapladı. Bunun üzerine melek:
– Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben, bu müjdeyi vermek için Allah Teâlâ’nın sana gönderdiği elçisiyim, dedi.” (Müslim, Birr/ 38)

Gülberenk Çocukları olarak bizler de Rabb’imizin sevgisini ve dostluğunu kazanmak için gayret etmeli, O’nun emirlerini yerine getirip yasaklarından kendimizi geri çekmeliymişiz.

Eğer sizler de Allah rızâsını kazanmak için tertiplediğimiz sevgi ve kardeşlik dolu programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com internet adresimizi inceleyebilirsiniz.

Merve DOĞANCI
23.08.2021
Balıkesir

 Yorum Yap