Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Uykudan Önce Programı’na bu akşam hep birlikte, “Edep Bir Tâc İmiş” isimli şarkıyı dinleyerek başladık. Sözlerinden bir kısmı şöyleydi:

“Edep bir tâc imiş, nûr-i Hüdâ’dan.
Giy ol tâcı emîn ol her bir belâdan.
Râzı olsun komşuların, râzı olsun Hocan.
Râzı olsun Peygamber, râzı olsun Yaratan.
Yaşa günlerini, yaşa ömrünü edepten ayrılmadan.”

Öğrendik ki edep; hayâtın her sahasındaki incelik, görgü ve terbiye kâideleriymiş. Güzel ahlâkın zirvesi, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem’in en belirgin hasletlerinden biriymiş.

Yüceler yücesi Rabb’imiz, Haşr Sûresi 7. âyet-i kerîmesinde: “Peygamber size neyi vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının.” buyurmuş. Ümmet-i Muhammed olarak bizler, Kur’ân-ı Kerîm’e ve sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılmalıymışız.

Mânevî olarak ilerlemek, îmânın, ibâdetin ve hizmetin huzûruna varmak, ancak edeple mümkünmüş. Allâh’ı görüyormuş gibi ibâdet etmek ve O’ndan gelene râzı olmak da edeptenmiş.

Her ortamın kendine mahsus bir âdâbı varmış. Meselâ sofrada, büyüklerden evvel yemeğe başlanmaz, iştahı kaçıran hâdiseler konuşulmazmış. Ayrıca büyüklerin yanında ayaklar uzatılmaz, onlara bağırılmaz ve sözlerine karışılmazmış.

Hava karardığında, ışıkları açmadan evvel muhakkak perdeleri kapatmak gerekirmiş. Çamaşır asarken, iç kıyâfetlerin üzeri dışarıdan seçilmeyecek şekilde örtülmeliymiş. Evin içinde yaşanan müspet ya da menfî hâller, lüzumlu lüzumsuz anlatılmamalıymış.

Esas fakir, malı ve mülkü olmayan değil; ilmi ve âdâbı olmayanmış. Zîrâ nîmet ve servetin en büyüğü ilim ve edepmiş. Gülberenk Çocukları olarak bizler, bu tâcı hiçbir zaman başımızdan çıkarmamalıymışız.

Yatmadan evvel namazımızı kılmalı, dişlerimizi misvaklayıp saçlarımızı taramalıymışız. İhlâs, Felâk ve Nâs Sûreleri’ni okuduktan sonra sağımıza dönmeli, “Alâ sünnet-i Resûlullah” diyerek güzelce dinlenmeliymişiz.

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
25.08.2021
BalıkesirYorum Yap