Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, internet ortamında gerçekleştirdiğimiz Uykudan Önce Programı’na sevinçle devâm ediyoruz.

Bu akşam, yüceler yücesi Rabb’imizin istifâdemize sunduğu nîmetlerin farkında olmak ve onların kadrini bilmek husûsunda çok değerli bilgiler öğrendik! Hep birlikte uzun uzun düşündük.

Meğer hayâtımızda şükründen âciz kaldığımız ne kadar da çok şey varmış. Sevdiklerimiz, âilemiz, sıhhatimiz, eşyâlarımız, oyuncaklarımız ve daha sayamayacağımız pek çok lûtufla donatılmışız. Bunların yanında hava, su, toprak ve ateş gibi enerji kaynaklarımız da sürekli olarak insanlık için hizmet hâlindeymiş.

Tabii kaynaklarımızı ölçüsüz kullanmak, çevre kirliliğine sebep olan faktörlerden biriymiş ve bu durumdan tüm canlılar menfî yönde etkilenirmiş. Hava gibi muhteşem bir nîmet, fabrika dumanları ve egzoz gazlarından zarar görürmüş. Ayrıca kimyâsal deodorant, parfüm ve benzeri maddeler, ozon tabakasının delinmesine sebep olurmuş.

Toprağa atılan yabancı cisimler de onu kirletir, böylece orada yetişen besinlere sızan zararlı maddeler, insan vücûduna taşınırmış. Bu sebeple ormanlarımızı korumalı, çöplerimizi ayrıştırarak atmalı ve tarım ilaçları kullanan büyüklerimizi uyarmalıymışız.

Sularımızın kıymetini bilmeli ve aslâ isrâf etmemeliymişiz. Abdest alırken veyâ el yıkarken onu boşa akıtmaktan sakınmalıymışız. Hem tabiata hem de bütün canlılara zarar veren deterjanların kullanımını sınırlandırmalıymışız.

Programımızın sonunda, ellerimizi açtık ve hep birlikte şöyle duâ ettik: “Yâ Rabbî! Etrâfımıza şükürle ve tefekkürle bakabilmeyi, lûtfettiğin nîmetleri fark edip senin yolunda kullanabilmeyi nasîp eyle! Âmîn!”

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
25.06.2021
BalıkesirYorum Yap