Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, Uykudan Önce Programı’na kaldığımız yerden devâm ediyoruz! Bu akşam hep birlikte, bayram sevinci hakkında konuştuk.

Yüceler yücesi Rabb’imiz, biz kullarına Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki mühim vakti hediye etmiş. Bunlar, Ramazan ayının bitimiyle başlayıp üç gün ve Zilhicce ayının onuncu gününden îtibâren dört gün süren husûsî zamanlarmış.

Bayramlarda, insanlar arasındaki kardeşlik bağları güçlenir, birlik ve berâberlik duyguları perçinlenirmiş. Şuurlu kimseler, bayram günlerini büyük bir hayır fırsatı olarak değerlendirirmiş. İhtiyaç sâhiplerine el uzatır, dargınları barıştırırmış.

Müslümanların esas bayramı ise Kur’ân-ı Kerim ve sünnet-i seniyye çerçevesinde yaşayıp son nefesini îmanla verdiği anmış. Ayrıca, âhirette Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem’in şefaatine nâil olmak, amel defterini sağ tarafından alarak cennetle müjdelenmek bayramları da varmış. En güzeli de Cemâlullâh’a kavuşmak, O’nu görebilmek imiş.

Bizler henüz hayatta iken, yüceler yücesi Rabb’imizin emir ve yasaklarına riâyet etmeli, O’nun önümüze sunduğu hayır fırsatlarını dikkatle değerlendirmeliymişiz. Allâh’ımızın rızâsını her şeyin üstünde tutmalı; bu dünyânın, ebedî hayâtımızın tarlası mâhiyetinde olduğunu unutmamalıymışız.

Programımız sona ererken, öğrendiğimiz bilgilerin huzûru ile dinlenmeye geçtik. Evdekilerle helâlleşip pijamalarımızı giydik. Dişlerimizi misvaklayıp saçlarımızı taradıktan sonra İhlâs, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuduk, Sağımıza döndük, mışıl mışıl uyuduk.

Eğer sizler de berâberliklerimizden istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi için www.gulberenk.com’daki Üyelik ve Tüzük menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
26.07.2021
BalıkesirYorum Yap