Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Uykudan Önce Programı’na bu akşam huzurla, “Duâ Şarkısı”nı dinleyerek başladık. Duâ etmenin âdâbını, Rabb’imizden neyi nasıl isteyeceğimizi ve daha neleri neleri öğrendik!

Meğer duâ, Allâh’a yalvarmak ve O’ndan yardım dilemek mânâlarına gelirmiş. Âyet-i kerîmede: “Ey insanlar! Allâh’a muhtâç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemâliyle hep övgüye lâyık olan O’dur. (Fâtır Sûresi / 15)” buyurulmuş. Mikrodan makroya kadar, göklerde ve yerde bulunan her şey, Rabb’imize âitmiş ve O’nun yardımıyla varlığını sürdürmekteymiş.

Mü’minler, darlıkta da genişlikte de dâimâ duâ ve ilticâ hâlinde olurlarmış. Allâh’ı çokça zikrederler ve O’na en güzel şekilde ibâdet ederlermiş. Hakk’ın rızâsını ve sevgisini her şeyin üstünde tutarlarmış.

Onlar, Allâh’a nasıl da muhtâç olduklarını bilir ve O’ndan edeple isterlermiş. Bu hususta, Fâtihâ Sûresi çok güzel bir misâl teşkil edermiş. Meâli şöyle imiş:

“Hamd, Âlemlerin Rabb’i, Rahman, Rahîm, hesap ve cezâ gününün mâliki Allâh’a mahsustur. Allâh’ım! Yalnız Sana ibâdet ederiz ve yalnız Sen’den yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nîmet verdiklerinin yoluna ilet; gazâba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Âmîn.”

Duâya başlamadan evvel, yüceler yücesi Rabb’imiz’e hamd-ü senâlar etmeli, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem’e salât-ü selâmlar getirmeli, ardından isteklerimizi içtenlik, ümit ve edeple söylemeliymişiz. Duâ ederken tevâzû hâlinde olmalı, bilhassa seher vakitlerini kollamalıymışız.

Duânın kabûlü üç türlü imiş:

Birincisi, hemen karşılık verilenlermiş ki bunlar, Kâbe-i Muazzama’da yapılan, mü’minlerin din kardeşlerine gıyâbında ettikleri, misâfirin ev sâhibi için yaptığı ve cephede edilen duâlarmış.

İkincisi, kişi için tehiri daha hayırlı, yâni ilerleyen zamanlarda kabûl edilecek duâlarmış.

Üçüncüsü ise dünyâda karşılık bulmayan; fakat sâhipleri âhirette fazlasıyla mükâfatlandırılacak olanlarmış.

İşte böyle, Rabb’imize ilticâya hiç ara vermemeli ve sabırla duâya devâm etmeliymişiz. Birbirinden değerli bilgi hazîneleriyle zenginleştiğimiz Uykudan Önce’yi de hiç kaçırmamalıymışız.

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve DOĞANCI
27.08.2021
Balıkesir

 Yorum

  1. Emine AKYASAN dedi ki:

    Uykudan Önce Programlarını severek dinliyoruz. Her programda çok güzel bilgiler veriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.?

Yorum Yap