Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Uykudan Önce Programı’na, huzurla ve şükürle devâm ediyoruz! Bu akşamki buluşmamızda evvelâ hep birlikte, “Hizmet Marşı”nı dinledik!

Öğrendik ki sâfî gönülle hizmet etmek, yüceler yücesi Rabb’imizin rızâsını kazanmaya vesîle olan, en mühim ibâdetlerden biriymiş. Asr-ı saâdette yaşanan şu hâdise, hizmetin ehemmiyetini gösteren en çarpıcı misâllerdenmiş:

Şiddetli çöl sıcaklarının olduğu bir seferde, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem ile ashâb-ı kiram, namaz için konaklamışlar. Oruçlu olan sahâbîler uyuyakalmışlar. Diğerleri ise onlara, abdest almaları için su hazırlamışlar ve gölgelenecekleri çadırlar kurmuşlar. İftar vaktinde hepsi bir araya toplanınca, Sevgili Peygamberimiz: “Bugün oruç tutmayanlar (daha fazla) ecre nâil oldu. (Buhârî, Cihad, 71)” buyurmuşlar.

Peygamberler, Allah dostları, sâlih ve sâlihâ kullar, ömürlerini mahlûkâtın hayrı için çalışmaya adamışlar. Hak dostlarından Emir Külâl Hazretleri, talebesi Bahâeddin’e bir gün şu nasihatte bulunmuş:

“Gönül almaya bak, güçsüzlere hizmet et. Zayıfları, gönlü kırıkları koru! Onlar, öyle kimselerdir ki halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla berâber tam bir kalp huzûru ve tevâzû içinde kalıp giderler. Onları ara bul ve onlara hizmet et.”

Hizmet evvelâ, Allâh’ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayı ve O’nun Sevgili Rasûlü’ne gönülden muhabbet duyarak, sünnet-i seniyyelerini tatbîk etmeyi gerektirirmiş.

İslâm büyüklerine hizmet, onlara sevgi, vefâ ve sadâkat göstermekmiş. Anne babaya hizmet, “Öf!” bile demeden, rızâlarını kazanmakmış. Evlâda hizmet, sâlih birer mü’min olarak yetişmelerini temin etmekmiş.

Programımız sona yaklaşırken, hep birlikte ellerimizi açtık ve şöyle duâ ettik: “Yâ Rabbî! Gönlümüzü Sen’in rızânı kazanma aşkı, muhabbeti ve vecdiyle doldur! Ashâb-ı Kirâm’ın, evliyâullâhın, fâtihlerin, din, vatan ve millet müdâfaasındaki kahramanların gönüllerindeki hizmet gayretinden, bize de hisseler nasîp eyle! Âmîn!”

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve DOĞANCI
30.08.2021
BalıkesirYorum Yap