Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, Uykudan Önce’ye heyecanla devâm ediyoruz! Bugünkü programımıza, “Çay Demlikte, İnsan Hizmette Olgunlaşır!” isimli şarkıyı dinleyerek başladık! Ardından, hep birlikte tefekküre daldık.

Meğer, insanların iyi ve kuvvetli hissetmesine vesîle olan, çevresindekilerin yardımına koşmak isteyen samîmî mü’minler, bâzen art niyetli, zararlı kimselerle karşılaşabilirlermiş. Dînimize, değerlerimize küfreden, zâlim ve nâdan kişiler, buna misâl verilebilirmiş.

Onlar, kendilerine sağlanan imkânlar karşısında nankörlük ederlermiş. Hayâsızlığın ve taşkınlığın yaygınlaşması için çalışarak dünyâyı mahvederlermiş. Böyleleri, iyi örneklerden istifâde etmez, müsâmaha gösterdikçe de kötülüklerini arttırırmış.

Yapmamız gereken, kendimizi tehlikelere karşı muhâfaza etmek ve kuvvetlendirmekmiş. Gülberenk Çocukları olarak bizler, ancak lâyık olanlara muhabbet duymalıymışız. Hayırlı işlerin meşgûliyeti içinde, sâfî gönüllü, sâlih ve güvenilir insanların iyiliği için gayret etmeliymişiz.

Ufkumuzu açan ve farkındalığımızı arttıran bilgilerin ardından, ellerimizi açtık ve duâ mâhiyetinde, “Fâtihâ Sûresi”ni okuduk. Mânâsı şöyleydi:
“Hamd, âlemlerin Rabb’i Allâh’a mahsustur. O, Rahman’dır ve Rahîm’dir. Cezâ gününün mâlikidir. Rabb’imiz! Ancak Sana kulluk ederiz ve yalnız Sen’den medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lûtuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazâba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmîn!”

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
30.04.2021
BalıkesirYorum Yap