Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Uykudan Önce Programı’na bu akşam, “Kelime-i Şehâdet” isimli şarkıyı dinleyerek başladık. Sözlerinden bir kısmı şöyleydi:

“Kelime-i Şehâdet getiren Müslüman olur.
Müslüman olanlar, huzûru bulur.
Müslüman ölenler ebediyyen kurtulur.
Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh!”

Kelime-i Şehâdet getirmek, “Ben şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehâdet ederim ki Hz. Muhammed, O’nun kulu ve rasûlüdür.” demekmiş.

Hakîkî bir Müslüman, Allâh’a inanmalı ve O’nun emrettiği muhtevâda yaşamalıymış. Satın alınan eşyâlar, ancak kullanım kılavuzuna uyulduğu takdirde verimli ve uzun ömürlü olabilirmiş. İşte bunun gibi insanlar da hayatlarını Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet-i seniyye çerçevesine göre tanzîm ettiklerinde, sâlih birer mü’min hâline gelebilirlermiş.

Öğrendik ki Kur’ân-ı Kerîm’i kıraat etmek bile ecri çok fazla olan bir ibâdetmiş. Yüceler yücesi Rabb’imiz, okuduğumuz âyetlerdeki harflerin her biri için tam on katı sevap verirmiş!

Ayrıca, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem: “Kim Kur’ân’ı küçük yaşlarda öğrenirse, Kur’ân onun etine ve kanına işler. (Ali el-Müttakî, I, 532)” buyurmuş. Yâni o bahtiyar çocuklar, mukaddes kitabımızın feyziyle nûrlanırlarmış.

Bir de Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyenler varmış ki onlara, “Hâfız” denirmiş. Hâfızlar, ümmetin en şereflileri imiş.* Bu müjdeye nâil olanlara hürmet göstermek, onların kıymetini bilmek gerekirmiş.

Gülberenk Çocukları olarak bizler, Kur’ân okumayı en güzel şekilde öğrenmeli, sonrasında ise ihmâl etmeden her gün kıraat etmeli ve onun hükümlerini hayâtımıza geçirmeliymişiz.

Yatmadan evvel dişlerimizi misvaklayıp saçlarımızı taramalı, İhlâs, Felâk ve Nâs Sûreleri’ni okumalı, sağımıza dönüp vakitlice uyumalıymışız.

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
06.08.2021
Balıkesir

 Yorum Yap