Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin hazırlamış olduğu Uykudan Önce’ye; sevinçle, şükürle ve ihlâsla devâm ediyoruz!

Bu akşam programımıza, “Tuzsuz Balık Şarkısı”nı dinleyerek başladık. Yüceler yücesi Rabb’imizin tuzlu suyun içinden tuzsuz balık çıkarmasını, her canlıyı eksiksiz kendine has yaratmasını, aslan ile ceylanı bir ormanda yaşatmasını… Kaşımızı, gözümüzü şekillendirmesini, rûhumuza rûhundan hediye vermesini tefekkür ettik. Sesimizin, sözümüzün, gözümüzün… İçimizin, dışımızın, özümüzün… Geçmiş ve gelecek günümüzün, Allâh’ımıza âit olduğunu hatırlayıp şükrettik.

Ardından birbirinden güzel çiçek fotoğraflarına bakıp Rabb’imizin muhteşem san’atını ve kudretini temâşâ ettik. Bu güzelliklere mazhâr olduğumuz için kendimizi çok iyi hissettik.

Yüceler yücesi Rabb’imiz Kur’ân-ı Kerîm’de, İbrâhim Sûresi 32-34. âyetlerde, şöyle buyurmuş: “Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır. İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O’dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O’dur. O, size istediğiniz her şeyi verdi.”

Canlı ve cansız bütün mahlûkâta karşı merhametli olmak ve tabiata sâhip çıkmak, Müslümanlar olarak en mühim vazîfelerimizdenmiş. Masmâvi gökyüzünü, parıldayan yıldızları, serinleten rüzgârı, içimizi ısıtan güneşi, rızıklandığımız toprağı ile kâinattaki her şey, insanoğlu için âdetâ seferber hâlde imiş.

İşte bunları tefekkür edince, nîmetlerin kadrini kıymetini daha iyi bileceğimize ve şükrümüzü artıracağımıza söz verdik. Sonra da abdestimizi alıp yatsı namazımızı kıldık. Saçlarımızı tarayıp dişlerimizi misvakladık. Evdekilerle helâlleşip onları öptük. Ardından yatağımıza geçip İhlâs, Felâk ve Nâs Sûreleri’ni okuduk, sağımıza dönüp uyuduk.

Eğer sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com internet sitesindeki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Hatîce SAĞLAM
09.06.2021, ADANAYorum Yap