GÜLBERENK DEĞERLER EĞİTİMİ DERNEĞİ Başkanlığından;

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2024 Pazar günü saat 14:00’te Ali Kuşçu Mah. Yusuf Ziya Paşa Sok. No: 36 / A Fatih – İSTANBUL adresindeki dernek merkezinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın 14.04.2024 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Dernek Başkanı

Neslihan Nur TÜRK UYANIK

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,
2- Divan seçimi ve saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
4- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve kabulü,
5- Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
6- Dernek Tüzüğü 12. Maddesi gereğince üye aidat miktarının artırılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Dernek gayrimenkullerinin satışı hususunun görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,
8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi, huzur haklarının belirlenmesi.
9- Dilek, temenniler ve kapanış.Yorum Yap