Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, toplumun ahlâkî, millî ve mânevî değerlerini hiçe sayan her türlü davranışı, duruşu ve söylemi reddediyoruz. Kaynağı İslâm inancı, gelenek ve göreneklerimiz  olan ve vazgeçilmezlerimiz arasında bulunan bu değerlerin, bazı mihraklar tarafından sürekli  yıpratılmaya çalışıldığının farkındayız. Her devirde ahlâksızca, hakka ve doğruluğa saldıranlar hep olmuş ve bunlar, karşılarında her zaman hakkın yılmaz savunucularını bulmuşlardır.

24.04.2020 tarihinde, Ankara Hacı Bayram ı Velî Camii’nde okuduğu hutbede, zînânın, lûtîliğin ve eşcinselliğin İslâm tarafından lânetlendiğini ve bunun hikmetinin hastalıkları berâberinde getirmesi ve nesli çürütmesi olduğunu vurguladığı için, Diyânet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’a karşı açılan suç duyurusunun bizzat kendisinin suç olduğuna inanıyoruz. Hakîkatleri söylemenin suç, suçları orta yerde iffetsizce işlemenin hak gibi gösterilmeye çalışılmasını kabûl etmiyor, şiddetle kınıyor, neslin ifsâdına hizmet eden bu tarz yaklaşımlara, yetkili merciler tarafından en kat’î şekilde mânî olunmasını talep ediyoruz.

Bu îlânı bütün Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği üyeleri ve gönüldaşları adına, ilgililere ve kamuoyuna arz ederiz.

 

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği  Yön. Kur. Bşk.

Neslihan Nur TÜRK

 6 Yorum

 1. Tûba Deniz dedi ki:

  Allah râzı olsun Hocam, tâviz yok!

 2. Gülüzar deringöl dedi ki:

  Doğru birdir, inkâr eden bizden değildir. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof.Dr.Ali Erbaş’ın yanındayız.

 3. İrem Ceylin PALA dedi ki:

  ❤❤❤

 4. Zinnûre Yandı dedi ki:

  Hay ağzınıza sağlık Hocam! Kesinlikle tâviz yok!!! Ahlâksızlığa geçit yok!!!

 5. Esma Aydeniz dedi ki:

  Gülberenk üyesi olarak söyleyebilirim ki içimizdeki sesimiz oldunuz.

 6. Fatma Seher Erdoğan dedi ki:

  Allah râzı olsun Hocam.

Yorum Yap