“Bir gece, kendisine bâzı âyetlerimizi gösterelim diye,
kulunu, Mescid-i Haram’dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, bütün eksikliklerden münezzehtir.
O, hakîkaten, her şeyi işitmekte ve görmektedir.”

Âyet-i Kerîme / İsrâ Sûresi -1

“Mescid-i Aksâ’ya gidin ve orada namaz kılın.
Gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.”

Hadîs-i Şerîf / Ebû Dâvûd / Kitâbüssalât-14

MESCİD İ AKSÂ / MAĞRUR GÜLÜMÜZ

Aşk ile ihlâs ile çıktık yollarına!
Azm ile vefâ ile geliyoruz, gül!
Bilmez idik, vâkıf olduk mahzunluğuna!
Zülme nispet merhamet getiriyoruz, gül!
Aç bütün sırlarınla bize kollarını!
Vecd ile hasret ile geliyoruz, gül!
Yürekten hisseder olduk acılarını!
Küfre nispet selâmet getiriyoruz, gül!
Zâlimler elinde çektin nice çileler!
Taşta değil kalptedir aşılmaz kaleler!
Bin türlü oyun kurmuş olsa da hâinler!
Allah’ın tuzağıyla bozulur hîleler!

Ey Gül! Ey mağrur Gül!
Canlar fedâ sana!
Ey Mescid-i Aksâ!
Kurtuluş çok yakında!

Şevk ile şuur ile çıktık yollarına!
Artık yeter kederlenip ağladığın, gül!
Duâmızla tutunduk bütün dallarına!
Ye’se nispet ümitler getiriyoruz, gül!
Mîrâcında vuslat, toprağında bereket!
İlk kıblemiz, mescidimiz, geliyoruz, gül!
Sen mukaddes evimizsin, az daha sabret!
Kasvete nispet, sürur getiriyoruz, gül!
Zâlimler elinde çektin nice çileler!
Taşta değil kalptedir aşılmaz kaleler!
Bin türlü oyun kurmuş olsa da hâinler!
Allah’ın tuzağıyla bozulur hîleler!

Ey Gül! Ey mağrur Gül!
Canlar fedâ sana!
Ey Mescid-i Aksâ!
Kurtuluş çok yakında!

Eser: Mescid-i Aksâ / Mağrur Gülümüz
Söz & Beste: Neslihan Nur TÜRK
Müzik Yönetmeni: Fatih Ihlamur
Kurgu: Human Movie Team
Yapım: Gülberenk Prodüksiyon

Bu çalışma; Mescid-i Aksâ’ya ve orada yaşamakta olan kardeşlerimize gönderdiğimiz şifâlı bir damla zeytinyağı, sevgi dolu bir selâm ve kalbî bir duâdır.
Kabûlünü Hak’tan dileriz…Yorum

  1. Emine Sevinç AKYASAN dedi ki:

    Sözleri çok derin ve tesirli. Hakîkaten gönülden hissediliyor. Satırlardan sadırlara işliyor âdetâ.

    Yüreklerimizin yangın yerine döndüğü, zulmün ayyûka çıktığı, keder ve öfke arasında gidip gezdiğimiz şu vakitlerde ümit oldu bu kıymetli eser.

    Her dinleyişimde gönlüm coşuyor. Mânevî duygularım kabarıyor. Allah, bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesten râzı olsun. Bilhassa,sadrımıza işleyen sözlerini yazan pek kıymetli Neslihan Nur Türk Hocam’dan çokça râzı olsun. Âmîn.

Yorum Yap