Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Bu ay, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği, Kurâbiyeli Program’ı hazırlamış. Bizler de koşa koşa geldik. Saat 13:00’ten önce gruptaki yerlerimizi alıp beklemeye geçtik! ☺️”Gülberenk başlıyooor!” mesajını görünce heyecanlanıp sevindik! ☺️ Hep berâber, şekillenmek kavramını tefekkür edip birbirinden kıymetli bilgiler öğrendik.

Her zaman olduğu gibi, programımıza yüceler yücesi Rabb’imizin kelâmı ile başladık. Haşr Sûresi 24. âyet-i kerîmeye kulak kabarttık: “O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbîh eder. O, mutlak güç sâhibidir, hüküm ve hikmet sâhibidir.”💐

Ardından, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sallâllâhu aleyhi ve sellem’in şu hadîsi şerîfini dinledik:”Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.” (Müslim, Birr 33. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 9.)💐

Anladık ki mühim olan niyetlerimiz ve düşüncelerimizmiş. Meğer, insanın kalbi nasılsa bedeni ve yüzü de ona göre şekillenirmiş.

Şekil; oluş, duyuş veyâ davranış biçimi demekmiş. Bâzen, bir konuyu anlatmak ya da bir durumu açıklamak için seçilen yöntem…Bâzen bir nesneye kazandırdığımız biçim anlamına gelirmiş.

Şekillenmek; belli bir biçime girerek şekil almakmış. Şekil vermek; belli bir biçime girmesini sağlamakmış.
Şekle sokmak; uygun bir biçim kazandırmakmış.

Şekil, bâzen somut yâni müşahhas mevzûlarla ilgiliymiş. Saç şekli, kıyâfet şekli, burun şekli, yaprak şekli, el şekli… gibi. Bâzen de soyut yâni mücerret mevzûlarla ilgiliymiş. Düşünce şekli, anlayış şekli, yaşayış şekli… gibi.  

Yüceler yücesi Rabb’imiz, Kur’ân-ı Kerîm’de, Nûr Sûresi 45. âyette şöyle buyurmuş: “Allâh bütün canlıları, o canlının kendine mahsus bir sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde sürünmekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yol gitmektedir. Allâh, dilediğini dilediği şekilde yaratır. Hiç şüphesiz Allâh, her şeye gücü yetendir.”💐

Allâh’ın el Musavvir ismi, sûret verip biçimlendiren, anlamına gelirmiş. İnsanları, hayvanları, bitkileri, taşları… Hâsılı canlı ve cansız tüm varlıkları dilediğince şekillendirip yaratan, O’ymuş.

Biz insanlar da Allâh’ın verdiği kâbiliyetlerle şekillendirebilirmişiz. Saçlarımızı, tarayıp fırçalayarak…
Bahçemizi, çapalayıp bölümlere ayırarak… Odamızı, eşyâları farklı yerlere koyarak… Çalışma programımızı, yeni işler ve dinlenmeler katarak şekillendirirmişiz.

Kurâbiye hamurunu elimizle şekillendirip pişirmek, güzelmiş. Pişmiş kurâbiyeyi ıslatıp ezerek başka bir şekle sokmak, zevkliymiş. Pişmiş bir şeyi tekrar o ilk hamur hâline döndürmek ise mümkün değilmiş.

İşte tüm bunları öğrenince ellerimizi açıp Rabb’imize şöyle niyâzda bulunduk: “Allâh’ım! Bizi, senin mükemmel yaratışını bozmadan yaşayan, her yönüyle doğru ve düzgün şekil alan, sevgili kullarından eyle, ne olur. Âmîn.”💐

Böylece bir programın daha sonuna geldik. Vakit nasıl da su gibi geçti, hayret ettik! 😳

Bu arada, unutmadan söyleyelim. Kurâbiye, Şişko Çocuk, Hamur Kesme Aparatı ve Elma bu ayki misâfirlerimizdi. 🥰İyi ki Gülberenk’in dâvetine icâbet etmişler. Onları dinlemek çok güzeldi!☺️ Hepsi de ayrı ayrı tefekküre sevk etti.

Program sonunda söz hakkı yine bizimdi! ☺️ Kimimiz yazarak, kimimiz de ses kaydı yollayarak duygularımızı ve düşüncelerimizi ifâde ettik.  Haziran ayında, Güneşli Program’da bir araya gelmek ümîdi ile özlerimize çekildik.☺️

Sizler de Gülberenk Programları’ndan istifâde etmek, kendinize değer katmak isterseniz, hemen aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz! ☺️⬇️

0534 245 18 08📞Yorum Yap