Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, Cumâ Buluşmaları şümûlündeki Satırdan Sadıra Dersler’e devâm ediyoruz.

Bu haftaki buluşmamızda öncelikle, her günümüzü, sanki son günümüzmüş gibi yaşamaya, bunun için gerekli kuvveti alabileceğimiz kaynaklara ilgi duymaya ve böylece kalan hayat yolumuzu dipdiri, dopdolu, dupduru koşmaya niyetlendik.

Müslümanlar olarak, elimizdeki bayrağın hedefe ulaşması için vazîfelerimizi merkeze almamız gerektiğini hatırladık. Mes’ûliyyetimizin ağırlığını, boş meşgalelerle uğraşmanın vebâlini düşündük.

Ahvâlimize baktığımızda, pişmanlık duyduğumuz bir takım hâllerden kurtulmak adına, çok daha ciddî bir gayrete muhtaç olduğumuzu ve aslında, imtihan dediğimiz sıkıntıların bir çoğunu, vazîfelerimizi ihmâl etmek sûretiyle, kendi kendimize doğurduğumuzu fark ettik.

Hizmetlerin lûtuf, hizmet edenlerin ise hayra muhtaç fakirler olduğunu; elimizdeki hayırlara sâhip çıkmazsak, Allâh’ın onları bizden geri alacağını hatırladık.

Bu derste hep berâber; gafletsiz, rehâvetsiz, hasetsiz, benliksiz ve fitnesiz bir şekilde, nefsimizle sessiz, rûhumuzla coşkun, tembellikten ölmüş, duyarlılıkta doğmuş insanlar olmaya karar verdik!

Dâvâmıza canla başla sarılmanın ehemmiyetini bir kez daha idrâk ettiğimiz, enerji ve kuvvet dolduğumuz bir buluşmaya daha, haftaya tekrar kavuşmak duâsıyla son verdik.

Eğer sizler de tefekkür, hikmet ve ilim deryâlarından katrelerle nasiplendiğimiz derslerimizden istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
10.12.2021
BalıkesirYorum Yap