Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, kâh hasbihâl ettiğimiz, kâh sarsılarak kendimize geldiğimiz, kâh dertleştiğimiz Satırdan Sadıra Dersler’imize, internet ortamında sevgiyle devâm ediyoruz.

Bu haftaki buluşmamızda evvelâ, nasıl olduğumuzu ve neler yaptığımızı anlattık. Her birimiz, yaşadıklarımız, seyrettiklerimiz ve vehmettiklerimiz sebebiyle farklı farklı duygular içindeydik. Kimimiz endişeli, kimimiz öfkeli, kimimiz huzurlu idi.

Hâsılı herkes, girdiği ortamın rengiyle boyalı ve irtibatlı olduğu insanların hâliyle hâlli idi…Kimileri içinde dönüp duran dolapların etkisiyle yorgun, kimileri kurduğu hayâllerin ve yürüdüğü hedeflerin heyecânıyla gayretli idi.

Ardından, buluşmamıza suâl cevap faslı ile devâm ettik. O bölümün bir kısmını, aşağıda istifâdenize sunuyoruz:

“?Allah ile aramızı düzeltmek için ne yapmalıyız?

?O’na hakîkaten inanmalıyız. Emirlerine ve yasaklarına, sorgulamadan itaat etmeliyiz.

?İçimizde çocuk sâfiyeti var mıdır? Nasıl fark edebiliriz?

?İçimizde, ortaya çıkarılmayı bekleyen bir çocuk sâfiyeti, her zaman vardır. Bunun nasıl ortaya konulabileceğini, çocukların hâllerini seyrederek keşfedebilirsiniz. Sorgulayan

buy kamagra

, mâzeret üreten, hesap kitap yapan yetişkinlerin aksine, çocuklar ve çocuk sâfiyetini kaybetmemiş olanlar, iyi niyet, samîmiyet ve teslîmiyetle yol alırlar.

Diğer yandan, tek başına sâfiyet yetmez. Buna, yetişkinlere has mes’ûliyyet hissinin ve şer’î sınırları gözeterek yaşama hassâsiyetinin de sürekli eşlik etmesi gerekir. Saflık, salaklık değildir; bilâkis tertemiz bakışlı, dupduru gönüllü ve içten pazarlıksız olmak demektir.

Ardından, ufkumuzu genişletmeye ve tefekkürümüzü derinleştirmeye vesîle olan bir dersimizi daha, haftaya tekrar buluşmak ümîdi ve duâsı ile sona erdirdik. Müspet enerji yüklenmiş ve birliktelik şuurumuz pekişmiş bir hâlde, içimize yöneldik.

Eğer sizler de kendinize bir iyilik yapmak, ilminizi, hissiyâtınızı ve tefekkür dünyânızı zenginleştirmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve DOĞANCI
12.11.2021
BalıkesirYorum Yap