Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, Cumâ Buluşmaları şümûlündeki Satırdan Sadıra Dersler’e devâm ediyoruz.

Tefekkür ve hikmet deryâlarından katrelerle ferahladığımız dersimizde, bu hafta evvelâ kendimizi derinlemesine sorguya çektik.

Hedeflerine ulaşabilmek uğruna, ağır çileler çeken nicelerini düşündük. Ömrü zindanlarda geçen, âilesini kaybeden, evi başına yıkılan veyâ kapısında düşman askerinin süngüsü ile uyumak zorunda kalan mazlumlara mukâbil, bir de kendi hâlimize baktık. Nasıl da şımarık, dayanıksız ve rahatına düşkün insanlar hâline geldiğimizi, dehşetle müşâhede ettik.

Ardından hep birlikte, eksiklerimizle ve kusurlarımızla, Allâh’ın yarattığı milyarlarca insandan sâdece biri olduğumuz hakîkatini hatırladık. Âhir zamânın şu çalkantılı dönemlerinde, mütevâzı, samîmî, prensipli ve çocuksu yürüyüşler hâlindeki berâberliğimiz için çokça şükrettik.

Burada hiçbirimiz tamâmen hatâsız ya da mükemmel değiliz. Her birimiz, farklı hasletlere ve hünerlere sâhibiz. Ortak husûsiyetimiz; hasetten uzak, Allâh’ın takdîrinden ve taksîminden râzı olma gayretiyle bir araya gelmişliğimizdir, dedik.

Biz olma şuurunu, kardeşliği, sevgiyi ve huzûru derinlemesine hissettiğimiz dersimize, haftaya tekrar buluşmak duâsı ile ara verdik.

Sizler de programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, www.gulberenk.com’da Üyelik ve Tüzük menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
12.03.2021
BalıkesirYorum Yap