Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Mahzûn geçirdiğimiz Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde, seher vaktinin sükûnetinde, Satırdan Sadıra Dersler’de sevgiyle bir araya geldik. Bu hafta, gündemimizdeki Kudüs mes’elesi hakkında hasbihâl ettik ve nefsimizi hesâba çektik.

“Bugün Filistin’de çekilen acıyı hazırlamış olan sebepler vardır. Rabb’imiz bizden çok daha merhametlidir; fakat yaşananlara müsaade eder. O zulmetmez, adâlet ve rahmet eder!

Acabâ bugün yaşananlar, İslâm âlemindeki ayrılıkların ve vaktiyle keferenin fitnesine aldanıp da kendi kardeşine isyan bayrağı çekenlerin sebep olduğu bir sonuç olabilir mi? Ya da bizim gibi kendi târihini bilmekten bile âciz, zavallı, yemek ve kıyâfet derdine düşmüşlerin, birkaç hakîkati öğrenmesi için olabilir mi?

Acaba bütün bunlar fitnesi, saçı, foteri, koşeri ve her hâli ile kendince Yahudiliği temsil eden ve bayrağındaki gâyeyi yerine getirmek adına, tüm dünyâyı duymazdan ve görmezden gelen kefereye mukâbil, internette gezdiği sayfalar, ihmâl ettiği ibâdetler ve giydiği kıyâfetler ile Müslümanlığı temsîl etmekten bile âciz düşmüş Müslümanların sebep olduğu bir zilletin ta kendisi olabilir mi?

Acaba şu yaşananlar, dünyâ malı derdiyle dînini rafa kaldırmış, fâiz apaçık haram olmasına rağmen, hâlâ bir fâizsiz müesseseden hesap bile açtıramamış câhillerin, kendi inancına bile saygısı ve bağlılığı olmayan Müslümanların sebep olduğu bir sonuç olabilir mi?” dedik.

Her birimizin kendi şahsında uyanık olması, kuvvetlenip gelişmesi gerektiğini, bizler vehnden temizlenmedikçe ve izzete kavuşmadıkça, Kudüs’ün sükûnete eremeyeceğini hatırladık. Rabb’imize, rızâsına uygun hâlleri cümlemize nasîp eylemesi için niyazda bulunarak, bu haftaki dersimizin sonuna geldik.

Eğer sizler de yepyeni ufuklara vesîle olan programlarımızdan istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği resmî üyeleri arasına katılabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki “Üyelik ve Tüzük” menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
14.05.2021
Balıkesir3 Yorum

 1. Emine AKYASAN dedi ki:

  İç muhâsebesiyle dolu bir dersti. Evet, başımıza gelen her sıkıntının müsebbibi aslında biziz. Boş vermişliklerimiz, umursamazlığımız, hayra geç kalmışlığımız, ertelemelerimiz…
  Hâsılı, bizi silkeleyen, kendimize getiren bir desti. Hızla akıp giden zamanın içinde bu derslerin yeri hakîkaten çok kıymetli. Allah hocamızdan çokça râzı olsun. ⚘?

 2. Cemile Şirin dedi ki:

  Çok çok katılıyorum. Rabbim bize yardım etsin. Bilmediklerimizi öğretsin, günahlarımızı affeylesin. Allahüm mecmağ Ümmeti Muhammed.❤️?

 3. Hatice Acungan dedi ki:

  İstifâdeli bir program oldu.Her dâim nefsimizi hesâba çekmeli ve durumdan vazife çıkarmalıyız.

Yorum Yap