Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Satırdan Sadıra Dersler’de bu hafta, birbirinden çarpıcı ve ibretli manzaralarla dolu birtakım fotoğrafları, dikkatle ve tefekkürle inceledik.

Pet şişe atıklarıyla ayakkabı yapıp giymiş olanlarla, bedeninin sıvı ihtiyâcını çamurlu su ile gidermeye çalışanlar… Ender görülen hastalıklarla mücâdele edenler… Küçük bir kanser hücresi sebebiyle, burnundan mahrum yaşamak mecbûriyetinde kalanlar…

Sûretini ve sıhhatini kaybederek acıklı hâllere düşenler… Şükürden ve haddini bilmekten âciz, yaratılışını değiştirenler; üzerine para vererek güzelliklerini bozanlar, mahvolanlar… Her birini dehşetle temâşâ ettik. Kendimize baktığımızda ise aslında sıkıntılarımızın birçoğunun, bedel ödemeden sâhip olduğumuz nîmetlerin gafleti ile şımarıklıktan kaynaklandığını gördük ve ürperdik!

Ardından, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem’in şu hadîs-i şeriflerini hatırladık: “Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir sadakadır, her tehlîl bir sadakadır. Emr’i bi’l- ma’ruf bir sadakadır, neh’y ani’l münker de bir sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kuşlukta kılacağı iki rekat namaz kâfî gelir. (Müslim, Müsâfirîn, 84)”

Bizler, bu haftaki dersimizin sonuna yaklaşırken ömür sermâyemizde sadakamızı, şükrümüzü ve tevbemizi arttırmaya karar verdik. Sonrasında, seyrettiklerimizi ve öğrendiklerimizi hazmetmek üzere, kendi içimize yöneldik.

Eğer sizler de his ve fikir dünyânızı zenginleştirmek; faydalı ilim, hikmet ve kardeşlikle dolu berâberliğimizden istifâde etmek isterseniz, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilir, detaylı bilgi ve kayıt için www.gulberenk.com’daki Üyelik ve Tüzük menüsünü inceleyebilirsiniz.

Merve Doğancı
23.04.2021
BalıkesirYorum Yap