Kıymetli Ziyâretçilerimiz;

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği, huzur, şükür ve tefekkür ile tezyîn edilen Satırdan Sadıra Dersler’e devâm ediyor.

Seher vaktinin feyiz ve bereket dolu saatlerinde bir araya geldiğimiz dersimizde bu hafta, hayâtımızın her sahasında teknik ve psikolojik yönden dengede olmak mevzûsu üzerinde konuştuk.

Her işin teknik yönü akılla, psikolojik yönü ruhla beslenir. Namaz, yemek, evlilik gibi insânî bütün fiiller, ancak bu iki yönden dikkate alınarak îfâ edildiğinde tamamlanmış olur, dedik.

Düşündük de namazı, belli başlı hareketlerle teknik olarak kılmak yetmez; onu hissetmek de gerekir…Yemeği, sâdece kalori ve vitamin hesâbıyla yemenin manâsı olmaz; onun lezzetini alıp şükretmek de lâzım gelir…Evlilikte sâdece nikah kıymak, sayıyı çoğaltmak yetmez, onu sevgiyle beslemek de gerekir…

Hayâtı, teknik ve rûhî açıdan hakkını vermeye çalışarak yaşamak çok kıymetlidir. Bir anne, bebeğine sâdece onu çok sevdiğini söylese; fakat onu emzirmese, yâni teknik vazîfesini yerine getirmese, bu annenin sevgisine güvenilmez. Kalben hissetmeden yapılan iş de noksandır. Hâsılı insan, kalbini ve aklını birlikte çalıştırması gereken muazzam ve mûcizevî bir varlıktır…

Îtidâl, her güzelliğin anahtarıdır. Bu sebeple az da olsa devamlı ibâdet istenmiş, namaz da zekât da farz kılınmıştır… Hissederek ve gereğini yerine getirerek dengeyle yaşamak, hayattaki en mühim hususlardan biridir, dedik.

Seherin sükûnetinde ruhlarımızın sevgiyle kaynaştığı dersimizin sonunda katılımcılarımız, duygu ve düşüncelerini ifâde etti. Duâlarla, teşekkürlerle, kalpte yeni ufuklara yelken açmanın heyecânıyla yazılan cümleler, bir kez daha şükrümüzü perçinledi.

Tefekküre, tahassüse, hikmet ve huzûra yürüdüğümüz dersimize katılmak isteyen hanımefendileri, ücretsiz kayıt ve bilgi için 0554 530 11 08 numaralı telefonu aramaya dâvet ediyoruz.

Müellife: Merve DoğancıYorum Yap