Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, Cumâ Buluşmaları kapsamındaki Satırdan Sadıra Dersler’e, internet ortamında huzurla devâm ediyoruz.

Bu hafta gönül birliği ile evvelâ, “Nâçâr Olup Sızlanma!” isimli eseri dinledik. Ardından katılımcılarımız, ümîdi, mücâdeleyi, tevekkülü ve teslîmiyeti derinden hissederek, ruhlarının sükûnete erdiğini ifâde etti.

İlerleyen saatlerde, dersimizin asıl mevzûu üzerinde derin derin düşündük. İnsanlardan bâzılarının, her şeye, hiçbir bedel ödemeden kavuşmak istediğini; hele de Allah rızâsı uğrunda çalışmalar yapan dernek ve vakıflardan, dâimâ karşılıksız ikrâmlar beklediğini, acı bir tebessümle hatırladık.

Lillâh gayret edenlerin, yine bizzat din kardeşleri tarafından yalnız bırakıldığını ve onların bu sebeple, Hak yolundaki çalışmalarına kaynak temin edebilmek için çok fazla çalışmak ve başlarının çâresine bakmak mecbûriyetinde kaldıklarını hatırlayıp düşündük.

Hizmet erlerinin, üstelik yine hayır faaliyetlerinde kullanmak üzere, mâlî yönden kuvvet bulmaya çalışmasının, kimileri tarafından “Hizmeti paraya dökmek” gibi ağır bir değerlendirmeye tâbî tutulduğunu, dehşetle öğrendik.

Dernek hesaplarına yatırılan âidat ve bağışların, son kuruşuna kadar hizmetlerde kullanıldığını akıl edemeyen, hayat şartlarını gerçekçi ve sıhhatli bir biçimde idrâkten âciz birtakım haddini bilmezlere, yangın yeri olan yüreğimizle sâdece acıdık.

Dersimizin nihâyetinde, doğru olduğuna inandığımız yolda ilerlerken, ne pahasına olursa olsun, aslâ pes etmemeye ve hedeflerimize yürümekten vazgeçmemeye niyetlendik! Haftaya tekrar sevgiyle buluşmak temennîsiyle işlerimizin başına geçtik!

Eğer sizler de seher vaktinin feyz ve bereket yağmurlarıyla dolu husûsî dakîkalarında, tahassüs ve tefekkür iklimlerinde bizlerle buluşmak isterseniz, 0554 530 11 08 numaralı telefonu arayabilir, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’ne üye olabilirsiniz.

05.02.2021Yorum Yap