Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği olarak, Satırdan Sadıra Dersler’e seher vaktinin bereketli dakîkalarında, heyecanla devâm ediyoruz!

Başlangıçta evvelâ, geçtiğimiz bir hafta içinde, sâfî niyetlerle hazırlanmakta olduğumuz hayır faaliyetimizle alâkalı yaşadıklarımızdan söz ettik. Bu vetîrede Rabb’imizin azâmeti ve rahmeti ile teslîmiyeti, iç huzûrunu, nefs muhâsebesini, şükrü, îmânı, hakîkati derinden hissettiğimizi hep birlikte gördük…

Berâber olup güzel işler başarmak, önce inanmayı gerektirir. İnanmak, hem kolay ve ferahlatıcı hem zor ve yakıcıdır. Bizim koca koca imkânlarımız yoktur, minik minik damlalarımız vardır; fakat Allah o minik damlalara öyle bereket verir ki şaşırır kalırız, dedik.

Tefekkür etmeye devâm ettik…Îman kuvvetiyle imkân bulmanın, kararlı, kapasiteli ve azimli olmanın, bilgiye ve tecrübeye kıymet vermenin zenginliğini düşündük. Hakîkî hizmet erlerinin, kendi imkânlarıyla yol alan, zorluklara katlanmak pahasına da olsa bedeller ödeyen, cenneti satın almak uğrunda malını ve canını esirgemeyen, mâzeret üretmeyen şahsiyetlerden çıkacağını hatırladık.

Dersimizin sonunda Rabb’imize, sâlih yoldaşlar eşliğinde nice hayırlar yaptıktan sonra kabre konulmayı bizlere nasîp eylemesi için ilticâda bulunduk. Rızâ yolundaki husûsî çalışmalarımıza, tekrar “Bismillâh!” diyerek, işlerimizin başına döndük.

Eğer sizler de hikmet deryâlarından katreler yudumladığımız, sâfî niyetlerin ve vasıflı hareketlerin maddî mânevî bereketini temâşâ ettiğimiz dersimize katılmak isterseniz, ücretsiz kayıt ve bilgi için 0554 530 11 08 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

08.01.2021
Merve Doğancı/Balıkesir2 Yorum

  1. Sevil Fırat dedi ki:

    Rabbim O tertemiz, minik damlaları deryâ eylesin inşallah. ?

  2. Emine Akyasan dedi ki:

    Bir haftanın muhâsebesi, niyetlerin gözden geçirilmesi, birlik ve berâberliğin güzelliği…
    O’nun için yapılan her şey çok güzel. ⚘?

Yorum Yap