Kıymetli Ziyâretçilerimiz,

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin bir hizmeti olan Eğitici Çocuk Programları, internet ortamında büyük bir coşkuyla devâm ediyor! Bu ay Tekno İnto Roboto başlığı altında, dengeli olmayı işledik! “Teknolojiyi kullan; fakat sakın robot olma!” dedik!

Meğer Allâh’ımız, gece ile gündüzü, ağaçları, denizleri, ovaları, yıldızları; hâsılı kâinattaki her şeyi, muhteşem bir nizam hâlinde yaratmış. O, teknoloji ve interneti de insanların istifâdesine sunmuş.Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar, kontrolü elimizde olduğu sürece çok büyük nîmetlermiş; fakat bunları, vaktimizi, dikkatimizi ve değerlerimizi ziyân etmeden kullanmamız îcâp edermiş.

Bağımlısı olduğumuz şeyler, bünyemize zarar verirmiş. Ekmek; belli bir ölçüde yendiğinde şifâya, oburca tüketildiğinde ise şişmanlığa sebep olurmuş. Uykunun fazlası uyuşukluk yapar, teknolojinin fazlası fıtratımızı bozarmış. Yâni, her hususta irâdemizi kullanarak ölçülü olmak, en mühim vazîfelerimizden biriymiş.

İnsan, işlerini ve ibâdetlerini aksatmadan, günlerinin sayılı olduğunu unutmadan yaşamalı; hiç ölmeyecekmiş gibi dünyâ için, yarın ölecekmiş gibi de âhiret için çalışmalıymış. Yeme içmede, dinlenmede, eğlenmede, okumada ve konuşmada hep îtidâlli olmalıymış.

Yüceler yücesi Rabb’imiz, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmuş: “Rahman, Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Güneş ve Ay bir hesap ile hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız.(Rahman Sûresi /1-5)”

Bir Müslüman, kendisine verilen bütün nîmetlerden dengeyle istifâde etmeli, hiçbir hususta aşırıya kaçmamalı imiş. İnternete dalıp da namazı aslâ terk etmemeli, teknolojiyi kullandığını zannederken robotlaşan kimselerin durumuna düşmemeliymiş. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ sâllallâhu aleyhi ve sellem de îtidâlli olmak husûsunda, “Aşırıya kaçmayın, orta yolu tutun ve sâlih amellerden ötürü alacağınız mükâfâttan dolayı sevinin.(Buhârî, Îmân,29)” buyurmuş.

Ölçüsüz kullanılan bütün nîmetler, külfete dönüşürmüş. Meselâ bâzı kişiler, aşırı deterjan kullanımından dolayı, temizlik adı altındaki vesveseli titizlikleri netîcesinde, hasta olurlarmış. Fazla sulanan çiçekler çürürmüş. İhtiyâcından çok süt içen bebekler, kusarmış. Dengesizlik huzursuzluğa; îtidalli olmak ise maddî ve mânevî sıhhate vesîle imiş.

Bizler bundan böyle, teknolojiyi hayırlı maksatlar için dengeyle kullanmaya, Rabb’imizin koyduğu sınırlar çerçevesinde, ifrat ve tefrite düşmeden, her işimizde mûtedil olmaya karar verdik!

Programlarımızdan istifâde etmek isteyen herkesi, Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği’nin resmî üyesi olmaya dâvet ediyoruz. Detaylı bilgi ve kayıt için 0542 808 82 58 numaralı telefonu arayabilirsiniz!

6-7 Şubat 2021

 Yorum Yap